Farkaslaka Malomfalva Szentlélek Bogárfalva Kecset Kisfalud Pálfalva Firtosváralja Szencsed
ξ Szentlélekről

1333-ban a pápai tizedjegyzék de Spiritu Sancto néven hozza, amikor papja, Jakab 3 banálist fizet, 1334-ben 4 banálist (Beke 176).Ekkor már plébániatemploma van, amelynek építési idejét egy századdal előbbre teszik, román kori stílusjegyei alapján: pl. félköríves keretek (Dávid L., 341).A szentély gótikus kori, a XV. századból. Harangláb helyett 1764-ben kőtornyot építenek.Harangjának korát felirata jelzi: "Jzus(?) Nazarenus rex Judeorum, venit in mundum et homo factus est, 1626".1868-tól van katolikus iskola. 1948-ban államosítják.Itt született Benedek Fidél (1907-1979) OFM provinciális, egyháztörténész. Székelyszentlélek a Kárpát medencében, Erdélyben, Hargita megyében, a Fehér-Nyikó nevű patak felső folyásánál terül el. Farkaslaka községhez tartozik a többi falvakkal: Szomszédos falvak: Északon: Farkaslaka, Keleten: Bogárfalva, Délen: Ülke, Nyugaton: Malomfalva. Felszíne: Északon kiemelkedik a Gordon hegy (953 m), Északkeleten az oroszhegyi láz (1009m), Nyugaton a Csere tető, hágó (600m).

A Fehér-Nyikó 33 km hosszú, a Veres Máté és az Antos vidékéről ered. A falú népessége: a lakósai székely-magyarok, kb. 600 lakós; paraszti életformában élnek, de helye van az erdőgazdálkodásnak is.

ξ A falu eredete

A falu a nevét a temploma után kapta, amely a Szentlélek Isten tiszteletére épült és fel van szentelve. A nyugati kereszténység hatása ez: a XII. szd. Végétől divatba jött a magyar tájakon is a templom szentjéről nevezni el a helységeket.

A szent neve egyben falunév is lett.A hagyomány szerint eredetileg a templomot a Malomfalva, Farkaslaka és a Szentlélek közti Cseretetőre akarták építeni. Többen az építkezés számára kedvező jelért imádkoztak.

Pünkösd vasárnapján hó (!) hullott arra a helyre, ahol ma a templom áll. Így a vita eldőlt: ide épült a templom, s mert az esemény Pünkösdkor a Szentlélek ünnepén történt, a templomot a Szentlélek oltalmába ajánlották és ezt a nevet kapta a település is. * LATNIVALOK. A falu mellett áll alacsony kőfallal körülvett temploma, a toronyalj kőkeretes ajtaja 13. századi, többi része 15. századi később barokk stílusban felújították. 1837-ben restaurálták.

* A templom mellett néprajzi múzeum is található, melyet Balázsi Dénes helytörténész hozott létre 1977-ben.

* A község határában tizennégy különböző forrás fakad.

HIRES EMBEREK.Itt született 1617. június 29-én Ágoston Péter hitszónok, egyházi író.

 

ζ Tájház

Alapítója, Balázsi Dénes tanár, néprajzos kezdeményezésére értékes, a hajdani népélet tárgyi eszközeit bemutató tájház született. Akkoriban az összegyűjtött anyag gazdagsága tekintetében talán a rugonfalvi, kászonaltízi, csíkszentkirályi, valamint a csíkszentdomokosi gyűjtemény vetekedhetett e szakszerűen berendezett falumúzeummal. Létesítésén olyan szakemberek bábáskodtak, mint a néhai Kovács Dénes, dr. Molnár István és a jelenleg nyugalmazott, volt csíkszeredai múzeumigazgató, János Pál. Több mint 700 értékes, napjainkban már fel nem lelhető néprajzi tárgy látható a tájházban. Elég, ha csak a ritka Bereczki-féle csempeanyagra gondolunk, de a mindennapi életvitel olyan emlékei is láthatók, melyek a Nyikó mente múltjából adnak ízelítőt. Megalakulása óta látogatók ezrei fordultak meg a tájházban.

 

ξ Iskola

1719-ben a falunknak már volt iskolája. A legrégibb iskolaépület, amiről tudunk 1767-ben épült fából, zsindellyel fedve a kántortanítói lakással egyfedél alatt a papi belteleken. 1991 május 25-én iskolánk névadó ünnepségén a „Dr. P. Benedek Fidél” nevet vette fel. A névadó Benedek Fidél Szentléleken született 1907-ben. 1930-ban pappá szentelték. Ma I.-VIII. osztályt lehet elvégezni ebben az iskolában.

forrás: Székelyszentlélek hivatalos honlapja!