Farkaslaka Malomfalva Szentlélek Bogárfalva Kecset Kisfalud Pálfalva Firtosváralja Szencsed
Székelyudvarhelytől 13 km-re északnyugatra a Nyikó nevű patak két partján, a Gordon-tető nyugati előterében fekszik.

A település neve eredhet a régi pogány időkből a farkas totemállat nevéből, viszont a hagyomány szerint a közeli erdőkben sok farkas lakott, amelyek néha a faluba is bemerészkedtek, és az őrizetlenül hagyott lovakat megtámadták. Így a farkas lakta névből eredhet a Farkaslaka név.

A román Lupeni a magyar név tükörfordítása (román lup = farkas). Bonda János erről így ír Farkaslaka közönség leírása című beszámolójában: „...Itt a határunkon volt egy Péterfalva, És annak létezett tizenhat lakosa, Azok közül egynek volt itt benn egy malma, Hova a többi mind őrölni bejárna, Azok közül egyik őrölni béjönne, 's az egy kantzájával szerencsétlen leve, Mivel a farkasok falásig meg evék, Mig a gabonáját ottan meg örölék, Vissza menve buson panaszlá többinek, Okoskodtak, hogy már azzal mit tegyenek, Feltalálák azt, hogy Farkaslakajöjjenek bé lakni, És a malom mellöl az erdőt kiírtni, Ugy is tettek ök mind irtván épitettek, Rendre egymás után oda helyezkedtek, A' sok farkasokat lakokbol elüzték, És Farkaslakának a helyet nevezték...”

A település legfontosabb látnivalója Tamási Áron síremléke, amely az évtizedek alatt zarándokhellyé változott. A falu híres írójának temetése 1966-ban volt, a mai síremléket Szervátiusz Jenő és fia készítette el 1972-ben. Szintén a községben található Tamási egykori szülőháza is, ahol berendezett emlékszoba várja a látogatókat.A község valamikor halgazdaságáról és gyümölcstermesztéséről volt híres. Farkaslaka 1996-ban bekapcsolódott a nemzetközi faluturizmus-hálózatba, a helységben található panzió és idegenforgalmi tájékoztató központ is.

Tamási ÁronFarkaslaka neve Tamási Áron okán ismert a magyar köztudatban. Az Erdélybe látogató anyaországi aligha kerüli el, hogy megálljon legalább egy pillanatra a két hatalmas cserfa között nyugvó Tamási Áron sírjánál, és sokan keresik föl az egykori Tamási házat, ahol az író legfiatalabb húga, Erzsi néni fia fogadja még ma is a látogatókat. Nagy kvarcit tömb, rajta az író műveinek jellegzetes alakjai. A Fehér-Nyikó völgyében, annak legfelső szakasza mentén, a Görgényi-Hargitai-fennsík és az Udvarhelyi-dombság találkozásánál fekszik.

Farkaslaka Székelyszentlélekkel szinte összenőve, hosszant elnyúlva fekszik a völgyben az országút mentén. Székelyudvarhely felől a Baknya-hágón át jutunk a településre, Korond felé pedig a Kalonda-tető határolja. Ma a községben egyre erőteljesebbé kezd válni a faluturizmus, mind többen keresik fel Farkaslaka mellett a környék csendes, kis falvait.

Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek
Farkaslaka - Tá...
Farkaslaka - Tájképek