Farkaslaka Malomfalva Szentlélek Bogárfalva Kecset Kisfalud Pálfalva Firtosváralja Szencsed 

Néhány szó az Ébredő Gondviselés nevet viselő falugondnokságunkról

 

      Általában a falugondnoki szolgálatok elsődleges célja, hogy a különböző okok miatt (elszigeteltség, rossz útviszonyok stb.) hátrányos helyzetű, intézmény- és szolgáltatáshiányos településeken az ott élők esélyegyenlőségét biztosítsa, és a fenti hiányosságokat pótolandó szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tegye.

      Egyházközségünkben is többek között ezzel a céllal alakult meg, majdnem öt évvel ezelőtt az Ébredő Gondviselés nevet viselő falugondnokság. Szükségessége azóta is nyilvánvaló és sokak életében elengedhetetlen fontosságú. Elég, ha csak azt nézzük, hogy településünk eléggé távol van a városoktól, autóbuszjárat sajnos egyáltalán nincs, és saját személyautóval is csak kevesek rendelkeznek. Ugyanakkor a közösség nagy része már előrehaladott korú, sokuknak gyógyszerre és rendszeres orvosi felügyeletre van szüksége.

      Falugondnoki tevékenységünk tehát igencsak széleskörű, a fent említett hiányosságokat a rendelkezésünkre álló kisbusz segítségével igyekszünk pótolni. Ebben esztendőben is több alkalommal került sor gyógyszerbeszerzésre, betegek kórházba szállítására (Székelyudvarhelyre, Marosvásárhelyre, Csíkszeredába, ill. a Farkaslaki körorvosokhoz), ugyanakkor a lakosok hivatalos ügyeinek intézését, különböző fesztiválokon, egyházi és kulturális eseményeken való részvételét, szocializálódását is szívügyünknek tekintjük. Sokak számára biztos pont vagyunk a sokrétű bizonytalanságban.

Mindezt viszont nem tudnánk csak önerőből elérni, és a folytonosságot sem lennénk képesek biztosítani. Hála Istennek vannak támogatóink is – többek között Farkaslaka Község Polgármesteri Hivatala, ill. magánszemélyek –, de a falugondnokság működését leginkább pályázati pénzekből biztosítjuk. Idén a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány által kiírt pályázaton nyertünk egy nagyobb összeget eszközbeszerzésre, így sikerült a régi személyszállító kisbuszunkat egy újabbra, jobb állapotban levőre kicserélnünk. Ugyanakkor eddigelé nagy segítségünkre volt Hargita Megye Tanácsa, hisz az általunk benyújtott pályázatok pozitív elbírálásával évről-évre bizalmat szavaz nekünk, és anyagi támogatásban részesíti programunkat. A 2011-ben nyújtott támogatásukat is hálásan megköszönjük és reménykedünk a jövőbeni segítségnyújtásukban is!

Isten áldása legyen mindannyiunk munkáján és életén ezután is!