Farkaslaka Malomfalva Szentlélek Bogárfalva Kecset Kisfalud Pálfalva Firtosváralja Szencsed
BogárfalvaBogárfalva Székelyudvarhelytől 11 km-re északnyugatra a Bogár-patak völgyében Szentlélekkel összenőve fekszik.


A Baknya-tetőről magunk alatt kanyarog völgyében a Nyikó, s madártávlatból fogjuk át Bogárfalvát, Székelyszentléleket, Farkaslakát, háttérben fönn a magasban Székelypálfalvát meg Firtosváralját s a Firtos tömbjét, a Nyikó mentén lefelé pedig Malomfalvát, sőt még Székelyszentmihály házai is feltűnnek.


Egy jobbra vezető útelágazásnál régi fakereszt áll, melyet Tamás Albert megyebíró idejében állítottak és a határkerülést szolgálja már több mint negyven éve.
A kereszt melletti köves úton is beereszkedhetünk a felső Nyikómente  legkisebb településére, a Székelyszentlélekkel összenőtt Bogárfalvába.


A hagyomány szerint a falu a nevét első telepeséről, Bogár Andrásról kapta, aki a Szenta-hegyen, a temetővel szemben építette fel tanyáját.
1566-ban Bogartfalwa néven említik először. Orbán Balázs még így ír a településről:
"A Diafalvánál eredő Bogárpataka már a Nyikó vidékéhez tartozik, hol a patak az északi irányból letörtető Nyikóba ömlik, ott fekszik Szentlélek és filiája, Bogárfalva."

 

A mai Bogárfalva helyzete más, a szélesebb környezet s a világ is gyökeresen különbözik a régi faluközösségek világától. De a régihez hasonló és más jellegű, újabb keletű probléma bőven van most is. A kis falunak soha nem volt temploma, a hívek a szomszédos Székelyszentlélekre jártak misére.


2000-ben az alig 250 lélekszámú közösség templomépítésbe kezdett és 2003. május 13.-án Ft. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek szentelte fel a bogárfalviak fatimai Szűzanyának felajánlott templomát.

 
A térre egy újabb székely kapun keresztül lehet bejutni. Rendezték a templom előtti területet, ide hozták máshonnan az első és második világháború hőseinek az emlékművét. Az emlékművek előtt a falu két régi székely kapuját is felállították. A térre egy újabb székely kapun keresztül lehet bejutni. 


Bogárfalván működött egy tejfeldolgozó, de az utóbbi években átköltözött a Baknya-tetőről leereszkedő út kanyarulatába. A cég neve Gordon. Nevét a falu fölött emelkedő 953 m magas Gordon-hegyről kapta.


Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva
Bogárfalva